Læring

Skive Museum udbyder mange forskellige undervisningstilbud i form af både rundvisninger, vandringer i skov og by, foredrag m.m. Du kan som underviser vælge mellem kunst- eller kulturhistoriske forløb, og du er altid velkommen til at forhøre dig på museet, hvis du og din klasse arbejder med et bestemt emne, som du ønsker, vi skal lægge særligt fokus på inden for de udbudte forløb.

Skoler og andre undervisningsinstitutioner i Skive Kommune – gratis

Skoler uden for Skive Kommune – 400 kr.

Kontaktpersoner

KUNST:
Museumsinspektør, kunst
Mette Dyrberg
T: 9915 7196/3026 3815
E: mmdy@museumsalling.dk

HISTORIE / NYERE TID:
Museumsinspektør, historie og samlinger
Anne Birgitte Jessen
T: 9915 6912 / 6190 6881
E: ajes@museumsalling.dk

Vi glæder os til at se jer.