Det største offer – menneskeofring og sakrale ritualer i jernalderen


Det største offer – menneskeofring og sakrale ritualer i jernalderen
Foredrag v. Sidsel Wåhlin, museumsinspektør hos Vendsyssel Historiske Museum

Jernalderens Vendsyssel var et dramatisk samfund, hvor menneskeofringer og især kraniekult var en stor del af den rituelle verden. Skellet mellem hverdag og kult var ikke skarpt, ritualerne foregik i det landskab folk færdes i og udnyttet til livets opretholdelse.

Mosen var en del af hverdagen, men også et af de mest potente rituelle steder.

VHM har et af landets største regionale samlinger af menneskeofre og med udgangspunkt i den samling og det spektakulære fund af seks menneskekranier i Svennum offermose har Sidsel Wåhlin forsket i jernalderens offerpraksis og hvilke forestillinger, der ligger bag.

Foredraget er en billedrig fortælling om jernalderens ritualer og forestillinger.

Foredraget afholdes på Skive Museum.

Arr.: Skiveegnens Arkæologiforening